คณะทัศนมาตรศาสตร์บริการตรวจสุขภาพสายตาฟรี

ตั้งแต่ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 คณะทัศนมาตรศาสตร์ ได้ย้ายสถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพสายตาแก่ประชาชันทั่วไป จาก ศูนย์บริการสุขภาพสายตา (คลินิกเก่า) อาคารสุโขทัย ชั้น 1 ฝั่งซ้าย ใกล้ป้อมยามทางออกตึกสุโขทัย ไปยัง คลินิกคณะทัศนมาตรศาสตร์ (คลินิกใหม่) อาคารสุโขทัย ชั้น 1 ฝั่งขวา หลังลิฟต์ หน้าห้องน้ำหญิง

คลินิกคณะทัศนมาตรศาสตร์ ให้บริการตรวจสายตาและสุขภาพตาฟรี ด้วยห้องตรวจพร้อมเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัย การตรวจถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล โดยนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา (Doctor of Optometry) 

          การให้บริการประกอบด้วย

  • การตรวจสายตา เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง
  • การตรวจสุขภาพดวงตา เช่น จอประสาทตา กระจกตา ความดันตา
  • การตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคตา เช่น ต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาลอก
  • การตรวจอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
    หมายเหตุ การตรวจใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

คลินิกคณะทัศนมาตรศาสตร์ เปิดให้บริการในวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี ผู้ประสงค์จะเข้ารับบริการ ต้องโทรศัพท์จองคิวนัดตรวจล่วงหน้า ที่เบอร์โทร. 02-3108911 ในวันเวลาที่คลินิกเปิดให้บริการ