นักทัศนมาตร : OPTOMETRIST

นักทัศนมาตร คือ ใคร ทำงานเกี่ยวกับอะไร ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักทัศนมาตรได้ เรียนที่ไหน เรียนกี่ปี เรียนยากไหม จบแล้วจะมีงานทำหรือไม่ ได้เงินเดือนเท่าไหร่ 


อีกหลากหลายคำถาม หาคำตอบได้จากคลิปรายการ I AM : OPTOMETRIST นักทัศนมาตร 
Cr. ทรูปลูกปัญญา