อาจารย์ประจำคณะทัศนมาตรศาสตร์

Image

นายดนัย ตันเกิดมงคล

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิณพันธ์ ศรีสวรรค์

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา ไชยเวียง

Image

นางสาวภัทรกร ถาวรกสิวัฒนกุล

Image

นางสาววิไลลักษณ์ พงษ์สุระ

Image

นางสาวชญาดา เที่ยงถาวร

Image

นายอัครพนธ์ วัชรพลากร

Image

นางสาวณัชอาภา พวงมาลัย

nutchaarpa.p@rumail.ru.ac.th
0-2310-8917
(ลาศึกษาต่อ)

Image

นางสาวจุฑามณี คู่อัครกุล

Image

นางสาวมนสิชา ตรีทิเพนทร์

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม