ผู้บริหารคณะทัศนมาตรศาสตร์

Image

นางสาวฐิติกา เกาะหมาน

คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
thitika@ru.ac.th
0-2310-8910

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติกา พูลสนาม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
chotika@rumail.ru.ac.th
0-2310-8908

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ โพยมทิพย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
teera.p@ru.ac.th
0-2310-8917

Image

นายนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
noppadol.s@rumail.ru.ac.th
0-2310-3512

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม