บริการวิชาการตรวจสายตา จ.อยุธยา


คณะทัศนมาตรศาสตร์ บริการวิชาการตรวจสายตา

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  เรื่อง "ตลาดสินค้า และการสร้างมูล่าสินค้าชุมชน"
ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ตำบลมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

 
นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม